Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cenniki na rok 2020/2021

Zakupy dokonywane w OTL GORZÓW WLKP. przez jednostki Lasów Państwowych nie podlegają procedurom przetargowym, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

HERBICYDY I INSEKTYCYDY

NAWOZY SZTUCZNE

LYMODOR

REPELENTY

FEROMONY

PUŁAPKI i ELEMENTY PUŁAPEK

SIATKI DO GRODZENIA,SKOBLE, GWOŹDZIE

STORANET,PHEROPAX,CHALCOPRAX,TRINET,TRINET P Kit

PŁACHTY BAWEŁNIANE I OSŁONKI

PRODUKTY DO ROZKŁADU PNI DRZEW LEŚNYCH

PUŁAPKA SKRZYNIOWO-SZCZELINOWA, FEROMON DRUKARZ A10, PŁYN