Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia

Historia Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp.

 

W styczniu 1946 roku delegatura Państwowej Agencji Drzewnej " Paged" w Gorzowie Wlkp. przejmuje zadania w zakresie transportu drewna i od tego czasu datuje się zorganizowana forma transportu leśnego z własnym zapleczem technicznym. Jest to jednocześnie jedna z pierwszych form zorganizowanego transportu na Ziemi Lubuskiej. W tym okresie bazowano przede wszystkim na frakcji konnej wspomaganej przez środki mechaniczne, przeważnie porzucone podczas działań wojennych, zdewastowane, wymagające pracochłonnych remontów. Były to niemieckie Many, Mercedesy, OM-y, amerykańskie Studebackery i GMC, angielskie Bedfordy, Tornicrofty, francuskie Lafleye, a także niemieckie ciągniki  Lanz-Buldogi i Hanomagi.

 Lata 1946-1951 to okres poszukiwania właściwych form organizacyjnych i technicznych dla transportu leśnego, szereg kolejnych reorganizacji, zmian lokalizacji. W efekcie tych działań pod koniec 1951 roku transport leśny jest na tyle zorganizowany, że posiada własne, w miarę nowoczesne w tym okresie pojazdy:

- 10 ciągników Tatra,

- 70 ciągników Ursus,

uzupełnione samochodami z okresu wojny. Pojazdami tymi wywożono wtedy ok. 120 000 m3 drewna rocznie.

 

TATRA 111 R

 

CIĄGNIK URSUS C 45

 

Dysponowano również 150 końmi, które wykonywały zrywkię drewna  w wysokości ok. 25.000 m3 rocznie.

W 1952 roku powstaje Biuro Transportowe w Gorzowie, któremu podporządkowano Bazy Transportowe w Gorzowie, Lubsku i Świebodzinie, obejmujące swym zasięgiem woj. zielonogórskie. Trzy lata później  10 września 1955 roku powstaje Przedsiębiorstwo Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp.

W 1958 roku po połączeniu rejonowych przedsiębiorstw lasów państwowych  i przedsiębiorstw transportu leśnego w jedno przedsiębiorstwo pod nazwą Zarząd Lasów Państwowych, PTL przemianowano na Ośrodek Transportu Leśnego, który z tą nazwą przetrwał do dziś.

Nowa reorganizacja początkuje okres tworzenia nowoczesnych form zarządzania i organizacji pracy. Z rozmachem rozpoczęto organizowanie brygad transportowych, których celem była lokalizacja pojazdów w jednym miejscu garażowania, stanowiąca większą dyspozycyjność, kontrolę i nadzór, umożliwiająca tworzenie bazy socjalnej i technicznej dla załóg.

Wraz z rozwojem organizacji pracy zaczęto wprowadzać nowe, wydajniejsze pojazdy zrywkowe i wywozowe. Konie zastępowano ciągnikami „Ursus'' C-45 i TDT, a następnie wprowadzono wysokowydajne kanadyjskie ciągniki Tree Farmer, czechosłowackie LKT, fińskie Lokomo, szwedzkie Kockums.

Samochody z demobilu oraz Ursusy i Tatry zastąpiono Pragami, Starami 244  i 266 oraz wysokotonażowymi, wyposażonymi w żurawie samozaładowcze samochodami austriackimi marki Steyr. 

 

PRAGA V 3 S

 

W latach osiemdziesiątych  funkcjonuje osiem jednostek terenowych : Brygada Transportowa Nowiny, Skwierzyna, Rzepin, Glisno, Bolewice, Kurowo, Drezdenko i Kłodawa.

 

Po 1989 roku następują intensywne prace mające dostosować nasz zakład do gospodarki rynkowej i rozwijającej się konkurencji na rynku usług transportowych.

Po likwidacji w 1997 roku OTL w Stargardzie przejęto część załogi ze sprzętem oraz utworzono nową brygadę terenową w Stepnicy. Powyższe pozwoliło OTL  Gorzów rozszerzyć usługi na terenie działania byłego OTL-u Stargard. Przejęto ok. 60% rynku.

W latach dziewięćdziesiątych trwają dalsze prace nad realizacją restrukturyzacji zakładu, polegające między innymi na wycofaniu zdekapitalizowanego  i przestarzałego sprzętu, który ze względów ekonomicznych i bezpieczeństwa nie powinien być eksploatowany.

Następuje stopniowa likwidacja samochodów średniotonażowych marki Praga, Star 244, Star 266 oraz sprzętu do rozdrabniania drewina (cągników Ursus z zamontowanymi rębakami).

Likwidowane środki są zastępowane nowoczesnymi samochodami wysokotonażowymi marki Steyr, Jelcz, Volvo, Scania, Man, które są wyposażone w żurawie hydrauliczne do załadunku drewna.

 

                                                                  MAN DŁUŻYCOWY

 

 W okresie swej działalności OTL Gorzów był poddawany wielu reorganizacjom.

Od 1958 roku był podporządkowany : OZLP  Żary, Zielona Góra,  Szczecinek,  Poznań, a od 1978 roku OZLP Szczecin (obecnie RDLP Szczecin).

Aktualnie funkcjonują w OTL Gorzów trzy jednostki terenowe : w Skwierzynie , Nowinach Wielkich,  i Gorzowie Wlkp.

Wprowadzone działania restrukturyzacyjne w OTL-u pozwoliły umocnić zakład na rynku usług, który z powodzeniem konkuruje z innymi przewoźnikami.